Školné

Placení příspěvku na provoz ve školním roce 2017/2018

Na školní rok 2017/2018 byl stanoven měsíční příspěvek v této výši:

hudební oborPHV (přípravka včetně výuky nástroje)300 Kč
I. a II. cyklus300 Kč - 1 žák v 1 hodině
230 Kč - 2 až 4 žáci v 1 hodině
výtvarný obor230 Kč
taneční obor250 Kč

Příspěvek se bude platit pololetně, tzn. na období září až leden a druhá platba na období únor až červen. Termín splatnosti je do konce září u první platby a do konce února u druhé platby.

Příspěvek neboli školné je možno zaplatit i jednorázově na celý školní rok. V nutných případech lze domluvit individuální splátkový kalendář.

Způsob placení:

  • hotově ve sborovně ZUŠ v pokladních hodinách (denně od 13,30 do 16 hod.)
  • složenkou typu A
  • bezhotovostně převodem na účet školy - 238360890/0300
  • variabilní symbol - uvádějte osobní číslo žáka z žákovské knížky