Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019, kde se ověřují studijní předpoklady žáka, proběhne 15.5.2018 (výtvarný obor) v 16,00 a 17,00 hodin a 18.5.2018 (hudební a taneční obor) v prostorách ZUŠ od 15 do 18 hodin. Škola má v současnosti naplněnou kapacitu. Žák může být přijat pouze v případě uvolněného místa v požadovaném oboru nebo předmětu.... Při podání elektronické přihlášky Vám během několika dnů přijde potvrzující email. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím vedení školy...

Přihláška

Obor
Hlavní předmět
Jméno a příjmení žáka/žákyně
Datum narození
Státní občanství
Místo trvalého pobytu
Telefon
Je žákem/žákyní - třídy, školy (adresa)
Zákonný zástupce žáka
Jméno
Adresa
Telefon
E-mail

Vzdělání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.