Pro Bohemia Ostrava 2018

zpět

16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv proběhla ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ve velké konkurenci vybojovali žáci naši školy následující ocenění: Laura DRIMLOVÁ 0.kat. - Čestné uznání, Veronika TOMŠŮ - 1. kat. Čestné uznání I. stupně, David KRŠKA - 1. kat. Čestné uznání. Žákům děkujeme za odvahu a výbornou prezentaci naši školy…