SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PIANO FORTE PER TUTTI

zpět

2. ročník soutěžní přehlídky Piano forte per tutti proběhl ve dnech 22.-23. března v soutěžním sálu k ZUŠ Příbor, který se nachází v Piaristickém klášteře (koleji), který založil 5. února 1694 Kare II. Z Lichtensteina. Zúčastnilo se mnoho klavíristů z celé České republiky a ve velké konkurenci získali žáci klavírního oddělení následující ocenění: Stela Bartoňová a Lucie Misáková, 0. kategorie - stříbrná pásma. Laura Drimlova 1. kategorie - stříbrné pásmo. Ondřej Kysel 3. kategorie - zlaté pásmo. David Krška 4. kategorie - stříbrné pásmo, ve stejné kategorii získala Veronika Tomšů zlaté pásmo a ocenění poroty za interpretaci skladby Andantino od F. X. Duška. V 6. kategorii získali stříbrná pásma Nela Ulbrichová a Marek Driml. Všem žákům srdečně gratulujeme a do budoucna přejeme další úspěchy na velkém pódiu.